Friday, January 6, 2012

Ślub i wesele w Gruzji Wedding in Georgia

Ślub i wesele w Gruzji

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Najdziwniejsze w gruzińskich obrządkach jest to, że kompletnie nie są zaplanowane! Na tydzień przed ślubem może zmienić się data, miejsce akcji, a lista gości jest dla wszystkich wielką niewiadomą.
Wszyscy, łącznie z księdzem spóźniają się na uroczystość. Za to jest bardzo wesoło!
Gruzini ze zdziwieniem przyjmują informację, że można do tak oczywistego dnia szykować się ponad rok czy pół roku. Dzień jest „oczywisty”, bo po zaręczynach od razu trzeba robić zakupy i przymierzać stroje. Wieloletnie narzeczeństwo jest tu bowiem kompletną abstrakcją – a nuż, za jakiś czas któreś z młodych się rozmyśli? Trzeba kuć żelazo, póki gorące, stąd chaos organizacyjny i mnóstwo niedomówień na linii: para młoda – zaproszone osoby.
Nikt jednak nie ma do siebie pretensji – wiadomo, że w miłości panuje rozgardiasz, a racjonalizowanie ślubu świadczy o braku spontaniczności i chęci przeżycia wielkiej przygody. Do takich zapewne należy gruzińskie weselisko!
Organizuje się je dowolnego dnia, gdyż w kraju gdzie panuje duże bezrobocie, wiele osób nie będzie rano śpieszyło się do pracy. Wieczór można więc - w całości - poświęcając adoracji pary młodej. Imprezę odeśpi się zawsze, nie zawsze za to będzie okazja do wspólnej zabawy.
Co interesujące – ślub można wziąć najpierw (gdy młodym śpieszno z legalizacją związku). a weselicho zorganizować dużo później, np. na wiosnę, gdy jest cieplej albo po uzbieraniu wystarczającej puli pieniędzy, koniecznych do zakupu uroczystych strojów.
Część wydatków zwraca się z prezentów (pieniężnych), otrzymanych od bliskich. Na paręnaście godzin przed zaślubinami przyszła żona ma też wieczór panieński, na którym kobiety z rodziny, między sobą, zbierają dla niej lari. Wszystko po to, by „nie wchodziła uboga w związek małżeński”.
Msza święta. Nie jest ona obowiązkowym punktem programu, ateiści od strony panny młodej nie muszą w niej uczestniczyć – co innego członkowie rodu pana młodego – ci, bez wyjątku, powinni stawić się w kościele i na swój sposób błogosławić nowo poślubionym.
Często, przed wejściem do sali weselnej, panna młoda spóźnia się, bo jeszcze poprawia makijaż, a pan młody wysłuchuje ostatnich rodzicielskich przestróg. Wówczas, goście mogą pograć w karty na pieniądze. Nie chodzi o wygraną, tylko o wzbudzenie w sobie żywych emocji – przez całe popołudnie będą one potrzebne, by się roztańczyć i solidnie wybawić.
Drugi lub trzeci toast za zdrowie młodych wypija się ze specjalnego rogu. Róg ma pojemność pół litra, a z racji jego kształtu, nie wolno odstawić naczynia, jeno duszkiem opróżnić całą zawartość. Wino gruzińskie warte jest wszystkich poświęceń!
Znając skoczność oraz serdeczność tego narodu, trudno uwierzyć, że przed 20:00 sala weselna… pustoszeje. Argumentem jest to, że prawdziwy Gruzin je dużo i z wielu naczyń, gdy zbliża się więc wieczór, nie ma już sił na szaleństwa na parkiecie. Trzeba wracać do domu, a i tak całe zdarzenie „odchorowuje się” przez następny dzień. Nadmiar szkodzi. Z tego organizacyjnego powodu, nie ma oczepin, które powinny wszak odbyć się o północy. Mimo wszystko: każde wesele wspomina się dobrze, a młodym małżonkom życzy jak najlepiej.
---
T.G.
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Wedding in GeorgiaThe author of the article is Thomas GalickiThe strangest thing in the Georgian rites is that they are not completely planned! A week before the wedding may change the date, place of action, and the guest list is for all the great unknown.Everyone, including the priest late for the ceremony. For it is very funny!Georgians with amazement accept information that may be so obvious to the day getting ready for over a year and a half years. The day is "obvious" because the engagement immediately after you go shopping and try on clothes. Many years of engagement is here for a complete abstraction - and what if, for some time any of the young to change his mind? You have to forge the iron while hot, hence the organizational chaos and a lot of misunderstandings on the line: young couple - invited persons.But no one is to blame yourself - you know that in love there is a mess, and rationalizing marriage demonstrates a lack of spontaneity and willingness to experience a great adventure. These probably should be Georgian weselisko!Organizes them any day, because in a country where there is high unemployment, many people will not hurry in the morning for work. The evening can be so - in full - paying adoration of young couples. The event odeśpi always, there will always be a chance to play with.What's interesting - you can take a first marriage (when young hurry the legalization of the relationship). weselicho organize and much later, for example, in the spring, when it is warmer or after collecting a sufficient amount of money needed to purchase festive costumes.Some of the expenditure returns to the gifts (cash) received from relatives. For a dozen or so hours before the wedding came the wife has a bachelorette party where the women of the family, among themselves, gather for the lari. All this, to "lean not entered into marriage."Mass. It is not a must, none of the bride must not participate in it - what other members of the family of the groom - you, without exception, to be present in the church and on his way to bless the newly poślubionym.Often, before entering the wedding hall, the bride is late, he still improves make-up, and hears the bridegroom recent parental warnings. Then, guests can play cards for money. It's not about winning, only to excitation in the living emotions - the whole afternoon they will need to be roztańczyć and reliably deliver.Second or third toast to the health of young drunk with a special corner. Horn has a capacity of half a liter, and because of its shape, the vessel must not be discontinued, but a gulp emptied the entire contents. Georgian wine is worth all the sacrifices!Knowing the jumping and the warmth of this nation, it's hard to believe that before the wedding hall ... 20:00 empties. The argument is that a true Georgian them a lot, and many dishes, so when evening approaches, there are no forces on the madness on the dancefloor. You have to go home, and even so the whole event "odchorowuje" by the next day. Excess okay. For this reason, organizational, not removing bride's veil, which should after all take place at midnight. In spite of everything: every marriage is mentioned well, and young married couples want the best.---T.G.An article from the site www.Artelis.pl

Jak dobrze wyglądać na zdjęciach ślubnych - problemy z cerą a ślubHow to look good in pictures wedding - problems with the skin and the wedding

Jak dobrze wyglądać na zdjęciach ślubnych - problemy z cerą a ślub

Autorem artykułu jest Maria Maj - Klepacka

Rozmaite skórne problemy bywają powodem kompleksów trwających latami. Co zrobić, aby podczas ślubu, a także później - na swoich zdjęciach ślubnych podobać się sobie, jeżeli mamy problemy z cerą? Jako fotograf ślubny pozwolę sobie udzielić kilku prostych rad.
Niewiele spośród nas jest całkowicie zadowolonych ze stanu swojej cery. Gdy już jednak odpowiemy „tak” na pytanie swojego wybranka i zaczyna do nas docierać, że wkrótce zostaniemy Panną Młodą, na której skupi się uwaga gości i obiektyw fotografa ślubnego, część kobiet wpada w istny popłoch.

Zaczyna się zmaganie z cerą, które ma zaowocować nieskazitelnym wyglądem przy ołtarzu oraz – co nie mniej ważne – na zdjęciach ślubnych.
Co możemy zrobić, aby poprawić wygląd swojej cery zarówno „na żywo” jak i na swoich ślubnych fotografiach?

1. Nie wpadajmy w panikę i nie działajmy pochopnie
Ślub to rzeczywiście wielkie wydarzenie, pamiętajmy jednak o tym, że Luby, który poprosił nas o rękę, bardzo dobrze zna stan naszej cery i jakoś nie przeszkodziło mu to w snuciu wizji o wspólnym spędzeniu reszty życia. Na ślubie będą nasi znajomi, nasza rodzina – oni także wiedzą, jak na co dzień wyglądamy.
Jeżeli mimo wszystko decydujemy się na zmiany, dobrze mieć zaufaną kosmetyczkę czy dermatologa. Gdy jednak nie mamy takich osób, pamiętajmy, że wyraz „ślub” niejednokrotnie zapala lampkę „zarobek” w głowie rozmaitych usługodawców. Jeżeli trafimy na osobę nieodpowiedzialną, ryzykujemy, że z uwagi na naszą sytuację zostanie nam zaproponowana cała seria zabiegów niekoniecznie mających sens -za to niewątpliwie kosztownych.

2. Poprawna organizacja czasowa
Większe zmiany w stanie cery wymagają czasu. Jeżeli do ślubu masz jeszcze rok, zdążysz spróbować nawet bardziej inwazyjnych metod. Jeżeli jednak z jakichś powodów do ślubu zostało niewiele czasu, nie radzę poddawać się zabiegom nowym i nieznanym, czy jakimkolwiek zabiegom inwazyjnym. Może się to skończyć uzyskaniem efektu odwrotnego do zamierzonego.
Pamiętajmy, że – przykładowo – jakiekolwiek kuracje kwasami powinnyśmy przechodzić wyłącznie wówczas, gdy nie ryzykujemy nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Dlatego najbardziej zalecane jest ich przeprowadzanie jesienią lub zimą. Absolutnie nie powinnyśmy się dać namówić na taką kurację tuż przed ślubem, który bierzemy w lipcu, i po którym dodatkowo wybieramy się w podróż w tropiki.

3. Uwaga na solarium
W naszym społeczeństwie pokutuje przesąd, że solarium stanowi remedium na problemy z cerą. Doradzam jednak w tym zakresie ogromną ostrożność. Jeżeli nie byłaś nigdy „typem solaryjnym” a masz – przykładowo – blizny po trądziku, nie masz pewności, czy opalą się one tak samo jak zdrowa skóra. Wygląd „w kropki” nie będzie szczególnie atrakcyjny, choć z pewnością nietypowy…
Jeżeli dodatkowo z racji problemów z cerą stosujesz kurację hormonalną, zapomnij o opalaniu, które może wywołać brzydkie i widoczne plamy pigmentacyjne.

4. Makijaż
Im większe problemy skórne, tym bardziej zasadne staje się powierzenie swojego makijażu specjaliście. Koniecznie udaj się na makijaż próbny. Jeżeli makijażystka nałoży Ci specjalny, mocno kryjący podkład sprawdź, jak się w nim czujesz i jak zachowuje się on po upływie kilku godzin. Podczas wesela koniecznie miej przy sobie korektor i matujący puder.

5. Dobry fotograf ślubny
Retusz – to słowo nadal potrafi wywoływać zupełnie niepotrzebne zawstydzenie. Czy naprawdę myślisz, że piękności z okładek pism „po prostu tak wyglądają”? Retusz jest sprawą naturalną, a moim zdaniem każda kobieta powinna móc przynajmniej raz w życiu zostać potraktowana jest modelka czy aktorka, do której podświadomie i tak się porównuje.
Dobry retusz jest niewidoczny. Wymaga też sporych umiejętności – efekt „skóry jak pupcia niemowlęcia” jest bardzo łatwy do osiągnięcia (są nawet specjalne filtry w programach graficznych, które robią to same), lecz wygląda karykaturalnie. Takie zdjęcie wrzeszczy „retusz!!!” i będzie obiektem chichotu oglądających.
Dobry retusz sprawia, że większe niedoskonałości cery będą niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale osoba wnikliwa będzie wstanie je zauważyć – pod warunkiem że wie, gdzie ich szukać. Tym samym koleżanka, która dobrze nas zna zawaha się w ocenie, czy zdjęcie było jakoś specjalnie przerabiane, czy po prostu miałaś bardzo dobrze wykonany makijaż… Tak przynajmniej brzmi moja osobista definicja udanego retuszu.
Szukaj więc fotografa ślubnego, na którego zdjęciach Para Młoda wygląda pięknie, ale naturalnie. Jeżeli Para śmieje się, a jednocześnie nie ma na ich twarzy ani jednej zmarszczki śmiechu, zauważysz, że wygląda to niepokojąco i dziwnie.
I nie obawiaj się poprosić o retusz tego, co sprawia Ci problem. Jeżeli masz znamię którego nie lubisz, lub blizny, które doprowadzają Cię do szału  – powiedz to. Dla profesjonalisty będzie to w pełni zrozumiałe, a Ty na swoich zdjęciach ślubnych będziesz wyglądać pięknie, nadal będąc sobą.
---
Maria Maj - Klepacka
fotograf, psycholog
Biała Pracownia  - fotografia ślubna Kraków, Katowice, Bielsko - Biała
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

How to look good in pictures wedding - problems with the skin and the weddingThe author of this article is to Mary May - KlepackaA variety of skin problems are often the cause of complexes lasting for years. What to do to the wedding, and later - on their wedding pictures to please myself, if we have problems with the skin? As a wedding photographer, let me give you a few simple tips.Few of us is completely satisfied with the status of their skin. Once, however, answer "yes" to question his chosen one and begins to grasp that soon we will be Bride, where attention will focus lens guests and wedding photographer, part of the women goes into a real panic.He begins to struggle with the skin, which is to result in immaculate appearance at the altar, and - not least - the wedding photos.What can we do to improve the appearance of your skin both "live" and on their wedding photographs?First Do not panic and do not act rashlyMarriage is indeed a great event, but remember that Luby, who asked us to hand, knows very well the state of our skin and somehow did not prevent him from snuciu common vision of spending the rest of his life. At the wedding will be our friends, our family - they also know how to look at every day.If you still decide to change, good to have a trusted beautician or dermatologist. But when we do not have such people, let us remember that the word "marriage" often turns a glass of "earnings" in the head of various service providers. If we hit an irresponsible person, we risk because of our situation is we proposed a series of treatments may not have meaning, for it undoubtedly expensive.Second Proper organization of timeLarger changes in the skin takes time. If the wedding you have another year, wait too long to try even more invasive methods. However, if for some reason the wedding was not much time, do not advise surgery to undergo a new and unfamiliar, or any invasive treatments. This may end up getting the opposite effect to that intended.Remember that - for example - any acid treatments we should move only when they do not run the risk of excessive exposure to UV rays. Therefore it is recommended that most of their conduct in the autumn or winter. Absolutely we should not be persuaded to give this treatment just before the wedding, which we take in July, and after which further go on a trip in the tropics.Third Note the solariumIn our society, lingering superstition that tanning is a remedy for skin problems. But I advise in this respect great care. If you were not ever "type of sun-tanning" and you have - for example - acne scars, not sure if they are fired as well as healthy skin. The appearance of "the dots" is not particularly attractive, though certainly unusual ...If, in addition because of problems with the skin are using hormonal treatment, forget about sunburn, which can cause unsightly stains and visible pigmentation.4th MakeupThe more skin problems, the more reasonable it becomes to entrust your make-up specialist. Be sure to go to the makeup trial. If you impose a special make-up artist, very opaque backing see how you feel in it and how it behaves after a few hours. During weddings necessarily carry a proofreader and matting powder.5th A good wedding photographerRetouch - that word can still cause quite unnecessary embarrassment. Do you really think that the beauty of the covers of magazines, "just so they look"? Retouching is natural, and I think every woman should be able to at least once in their life to be treated is a model or actress, which subconsciously and so it compares.Good retouching is invisible. Also requires considerable skill - the effect of "skin like a baby pupcia" is very easy to reach (there are even special filters in graphics programs that do the same), but it looks like caricatured. This photo screams "touch-up!" And viewers will be a giggle.Good retouching makes more imperfections will be visible at first glance, but the astute person will be able to see - provided he knows where to look. The same friend who knows us well hesitate in assessing whether the photo was somehow specially processed, or simply you were very well done make-up ... At least that is my personal definition of a successful retouching.So search for wedding photographer whose photographs Couple Young looks beautiful, but naturally. If a couple laughs, while not on their face not one wrinkle of laughter, you'll notice that it looks and strangely disturbing.And do not be afraid to ask for a touch-up of what makes you a problem. If you do not like a birthmark, or scar tissue that drive you to distraction - say it. For a professional it will be fully understood, and you on your wedding photos will look beautiful, still being true to yourself.---Mary May - Klepackaphotographer, psychologistWhite Studio - wedding photography Krakow, Katowice and Bielsko - BialaAn article from the site www.Artelis.pl